BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     24.02.2022, Instytut Fizyki PAN

 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Powłoki magnetyczne o unikalnej strukturze na półprzewodnikowych nanodrutach
z InAs i InAs1-xSbx

Nano Lett. 22, 8925 - 8931 (2022)

    Wprowadzanie jonów magnetycznych i możliwości sterowania oddziaływaniami magnetycznymi w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych jest od dawna celem, który pozwoli uzyskać nowatorskie topologiczne stany elektronowe, charakteryzujące się złamaną symetrią odwrócenia w czasie. Stany takie obserwuje się jako anomalny kwantowy izolator Halla, izolator aksjonowy czy antyferromagnetyczny izolator topologiczny, z których każdy posiada unikalne mody krawędziowe.

więcej →     


Stany ściśnięte spinowo: jedno- i dwuosiowe ściskanie atomów przez sprzężenie laserowe w atomowym modelu Fermi-Hubbard'a
Phys. Rev. Lett. 129, 090403 (2022)

    Wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie skorelowanych wielociałowych stanów kwantowych to kluczowe cele przyszłych technologii kwantowych i metrologii. Takie stany mogą być generowane w czasie z początkowych stanów koherentnych przez tzw. dynamiczne protokoły. W naszej pracy rozważamy wytwarzanie silnie skorelowanych stanów w układzie złożonym z ultrazimnych atomów fermionowych umieszczonych w periodycznym potencjale sieci optycznych w fazie Motta.

więcej →     


Zjawisko kolektywnej polaryzacji spinów molekuł chiralnych obserwowane metodami skaningowej spektroskopii tunelowej
ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 33, 38013 38020 (2022)

    W pracy opublikowanej ostatnio w czasopiśmie ACS Appl. Mater. Interfaces pokazaliśmy, że wysoka rozdzielczość przestrzenna i energetyczna układu STM pozwala na zbadanie korelacji szczegółów strukturalnych z właściwościami transmisji elektronów przez hybrydowe złącze. W ten sposób, poprzez analizę prądów tunelowych dla trybów stałego prądu i stałej wysokości dla konfiguracji MCo = ↑ i MCo = ↓, polaryzacje spinowe zostały szczegółowo określone.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 


Sesja sprawozdawcza z działalności naukowej Instytutu Fizyki PAN w 2022 roku
Sesja odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r., w godzinach 9:50-16:20 w Audytorium Instytutu

   Program sesji
   09.02, Instytut Fizyki PAN
 
   24.01, Instytut Fizyki PAN
 
Spotkanie ekspertów poświęcone zagadnieniom sprzężenia magnetyzmu i nadprzewodnictwa z materią topologiczną
Dyskutowane będą najnowsze osiągnięcia i perspektywy w dziedzinie technologii kwantowych, w badaniach materiałów topologicznych, niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa, topologicznych stanów powierzchniowych oraz wpływ konwencjonalnych rodzajów uporządkowania na te zjawiska.
   17 - 18.01, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursów NCN Opus 23, Polonez BIS 1, Preludium 21 i NAVA
   16.12, Instytut Fizyki PAN
 
 
  
     28.11, Instytut Fizyki PAN

 

Nobel z Fizyki 2022
W tym roku Nagrodę Nobla otrzymali profesorowie Alain Aspect z Francji, John F. Clauser z USA i Anton Zeilinger z Austrii "za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalenie naruszenia nierówności Bella i pionierską informaykę kwantową". Gratulujemy laureatom! Ta nagroda cieszy nas tym bardziej, że Instytut posiada wspólną publikację [1] z Prof. Aspect w pokrewnej tematyce, a Prof. Zeilinger opublikował kilka prac w tej dziedzinie [2], [3] w naszym czasopiśmie naukowym Acta Physica Polonica A.
   05.10, Instytut Fizyki PAN
 
Zmarła dr inż. Elżbieta Janik, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
Wspomnienie prof. Grzegorza Kaczewskiego, prof. Jacka Kossuta i dr. Tomasza Wojciechowskiego
   04.10, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Mgr inż. Wiktoria Zajkowska otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszy plakat na konferencji
13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis

29 września 2022
 
 Mgr inż. Anna Kaleta otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszą prezentację w sesji młodych naukowców na konferencji 13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis
29 września 2022
 
 Wspomnienie o Panu Lechu Cyrulińskim zmarłym 2 lipca 2021 r.więcej →
22 września 2022
 
 Mgr Barbara Klepka otrzymała nagrodę za najlepszy plakat na międzynarodowej konferencji Methods and Applications in Fluorescence w Gothenburg, Szwecji
22 września 2022
 
 XIV Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program      Rozkład prezentacji   oraz   Abstrakty
19 - 20 września 2022
 
 
XXVI Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
17 września 2022
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium rentgenowskie
Laser modification of nanomaterials: from ablation to phase transitions
Wtorek, 7 lutego, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
Seminarium hybrydowe
 
 Seminarium fizyki teoretycznej
Lee-Low-Pine transformation and its generalization
Wtorek, 7 lutego, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 6/2023
Post-Doc: symulacje dynamiki molekularnej kondensatów galektyny-3
(English ver.)
   02.02 - 31.03
 
 Ogłoszenie 5/2023
Post-Doc (adiunkt): fizyka ciała stałego
(English ver.)
   23.01 - 15.02
 
 Ogłoszenie 3/2023
Asystent lub adiunkt: biofizyka doświadczalna
(English ver.)
   17.01 - 24.02
 
 Ogłoszenie 1/2023
Profesor, profesor IF PAN lub adiunkt: biofizyka teoretyczna
(English ver.)
   17.01 - 28.02
 
 
Oferta pracy - księgowa / księgowy   
   02.02 - 17.02
 
 Oferta pracy - referentka / referent w sekretariacie   
   30.01 - 15.02
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 A method of obtaining bulk PbTe-CdTe nanocomposite
Michał Szot, Krzysztof Dybko, Tomasz Story, Andrzej Mycielski
Nr patentu EU: EP 4 036 057 B1
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061