BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     24.02.2022, Instytut Fizyki PAN

 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Projekt trójwymiarowych płaskich pasm w półmetalach z linią węzłów
Physical Review X 11, 031017 (2021)

    Niedawne odkrycie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w skręconej względem siebie parze warstw grafenowych wynika z pojawiania się płaskiego pasma energii dla magicznego kąta skręcenia, ok. 1,1o. W płaskich pasmach energia kinetyczna elektronów staje się zaniedbywalna, a dominują wzajemne oddziaływania elektronów, co prowadzi do dominacji efektów korelacji i pojawiania się egzotycznych faz materii, np. nadprzewodnictwa. Dotychczas badanie tych intrygujących zjawisk koncentrowało się na materiałach dwuwymiarowych, takich jak grafen, ze względu na brak realistycznych propozycji ich odpowiedników w układach trójwymiarowych.

więcej →     


Materiały topologiczne a granice miniaturyzacji elektronicznej
Physical Review Letters 126, 236402 (2021)

    Postępująca w zawrotnym tempie miniaturyzacja nanoukładów elektronicznych wymaga nowych rozwiązań także w zakresie ultra cienkich połączeń galwanicznych, np. z wykorzystaniem 10-20 nanometrowej szerokości ścieżek metalicznych z miedzi lub złota. Są one jednak zawsze źródłem ciepła Joule'a związanego z rozpraszaniem nośników ładunku i wydzielanego podczas przepływu prądu elektrycznego, co coraz silniej ogranicza możliwości pracy nanoukładów elektronicznych. Jakościowo nowym rozwiązaniem byłoby zastosowanie nowej klasy materiałów kwantowych - izolatorów topologicznych.

więcej →     


Długookresowy charakter uporządkowania magnetycznego indukowany przez adsorpcje molekuł chiralnych na powierzchni cienkiej warstwy ferromagnetyka
ACS Nano 15, 5574 - 5579 (2021)

    Artykuł, który właśnie ukazał się w czasopiśmie ACS Nano [1] przedstawia nowe wyniki współpracy naukowej pomiędzy profesorem Lechem T. Baczewskim z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie i profesorem Yossi Paltielem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, współpracy, która w ciągu kilku lat zaowocowała już serią publikacji w najbardziej znaczących czasopismach naukowych, takich jak Science, Nature Communications i NanoLetters.
Przedmiotem wspólnych badań są magnetyczne nanostruktury hybrydowe składające się z epitaksjalnych cienkich warstw metalicznych zawierających warstwę ferromagnetyka oraz samoorganizującej się warstwy molekuł chiralnych (SAM) zaadsorbowanych na wierzchniej warstwie złota, która pokrywa warstwę ferromagnetyka. Cienka warstwa ferromagnetyczna musi być wyhodowana w taki sposób, aby jej kierunek łatwego namagnesowania był prostopadły do powierzchni warstwy. Warstwy metaliczne są hodowane w ultra wysokiej próżni przy użyciu metody epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) w IFPAN w Warszawie. W instytucie przeprowadzane są także pomiary strukturalne i magnetyczne warstw.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Mgr inż. Wiktoria Zajkowska otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszy plakat na konferencji
13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis

   29.09, Instytut Fizyki PAN
 
Mgr inż. Anna Kaleta otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszą prezentację w sesji młodych naukowców na konferencji 13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis
   29.09, Instytut Fizyki PAN
 
Wspomnienie o Panu Lechu Cyrulińskim zmarłym 2 lipca 2021 r.więcej →
   22.09, Instytut Fizyki PAN
 
Mgr Barbara Klepka otrzymała nagrodę za najlepszy plakat na międzynarodowej konferencji Methods and Applications in Fluorescence w Gothenburg, Szwecji
   22.09, Instytut Fizyki PAN
 
XIV Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program      Rozkład prezentacji   oraz   Abstrakty
   19 - 20.09, Zegrze
 
 

XXVI Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   17.09, Instytut Fizyki PAN
 
Mgr Michał Białobrzewski otrzymał pierwszą nagrodę za prezentację na 18-tym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
   12.09, Instytut Fizyki PAN
 
Mgr Midhun Anila otrzymał nagrodę za najlepszy plakat na 18-tym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
   12.09, Instytut Fizyki PAN
 
 
  
     06.09, Instytut Fizyki PAN

 
   19.08, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 
W ramach konferencji JEMS 2022 zorganizowana została sesja pamięci. Są to wykłady o zmarłych w ostatnim okresie wybitnych fizykach: o prof. Robercie Gałązce, prof. Marku Cieplaku, prof. Włodzimierzu Zawadzkim z naszego Instytutu oraz o profesorach Igorze E. Dzyaloshinskim, Johnie Slonczewskim, Ludwiku Dobrzyńskim, Romanie Micnasie, Januszu Morkowskim i Wojciechu Suskim.
Wykłady dostępne są na stronie konferencji.
8 sierpnia 2022
 
 
 
  
2 sierpnia 2022
 
 
 
  
8 lipca 2022
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium rentgenowskie
Crystallization of piezoelectric core - magnetostrictive shell hybrid nanowires
Wtorek, 4 października, godz. 10:30
Seminarium on-line
 
 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Zjawiska związane z oddziaływaniem spinowo-orbitalnym w strukturach cienkowarstwowych
Środa, 5 października, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 47/2022
Asystent - fizyka nieliniowa, chaos: badania doświadczalne i teoretyczne dotyczące kwantowego i falowo-dynamicznego chaosu w układach niskowymiarowych
(English ver.)
   22.09 - 21.10
 
 Ogłoszenie 46/2022
Postdoc w teorii optycznych sieci neuronowych
(English ver.)
   22.09 - 03.10
 
 Ogłoszenie 45/2022
Post-doc / adiunkt w dziedzinie fizyki komputerowej
(English ver.)
   02.09 - 15.10
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Cooperative Effect of Electron Spin Polarization in Chiral Molecules Studied with Non-Spin-Polarized Scanning Tunneling Microscopy
Lech T. Baczewski (co-author)
ACS Applied Materials and Interfaces 14, 33, 38013 - 38020 (2022)
 
 Co-free triple perovskite La1.5Ba1.5Cu3O7-δ as a promising air electrode material for solid oxide fuel cells
Bogdan Dąbrowski (co-author)
Journal of Power Sources 532, 231371 (2022)
 
 Strain control in graphene on GaN nanowires: Towards pseudomagnetic field engineering
M. Sobanska, Z. R. Żytkiewicz (co-authors)
Carbon 186, 128 - 140 (2022)
 
 Sub-Band Spectrum Engineering via Structural Order in Tapered Nanowires
M. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. 21, 10215 - 10221 (2021)
 
 Single organic molecules for photonic quantum technologies
I. Deperasinska, B. Kozankiewicz (co-authors)
Nature Materials 20, 1615 - 1628 (2021)
 
 Realizing Optical Persistent Spin Helix and Stern-Gerlach Deflection in an Anisotropic Liquid Crystal Microcavity
Michał Matuszewski (co-author)
Phys. Rev. Lett. 127, 190401 (2021)
 
 Potent strategy towards strongly emissive nitroaromatics through a weakly electron-deficient core
M. Banasiewicz, B. Kozankiewicz, A. L. Sobolewski (co-authors)
Chem. Sci. 12, 14039 (2021)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061