BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     24.02.2022, Instytut Fizyki PAN

 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Projekt trójwymiarowych płaskich pasm w półmetalach z linią węzłów
Physical Review X 11, 031017 (2021)

    Niedawne odkrycie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w skręconej względem siebie parze warstw grafenowych wynika z pojawiania się płaskiego pasma energii dla magicznego kąta skręcenia, ok. 1,1o. W płaskich pasmach energia kinetyczna elektronów staje się zaniedbywalna, a dominują wzajemne oddziaływania elektronów, co prowadzi do dominacji efektów korelacji i pojawiania się egzotycznych faz materii, np. nadprzewodnictwa. Dotychczas badanie tych intrygujących zjawisk koncentrowało się na materiałach dwuwymiarowych, takich jak grafen, ze względu na brak realistycznych propozycji ich odpowiedników w układach trójwymiarowych.

więcej →     


Materiały topologiczne a granice miniaturyzacji elektronicznej
Physical Review Letters 126, 236402 (2021)

    Postępująca w zawrotnym tempie miniaturyzacja nanoukładów elektronicznych wymaga nowych rozwiązań także w zakresie ultra cienkich połączeń galwanicznych, np. z wykorzystaniem 10-20 nanometrowej szerokości ścieżek metalicznych z miedzi lub złota. Są one jednak zawsze źródłem ciepła Joule'a związanego z rozpraszaniem nośników ładunku i wydzielanego podczas przepływu prądu elektrycznego, co coraz silniej ogranicza możliwości pracy nanoukładów elektronicznych. Jakościowo nowym rozwiązaniem byłoby zastosowanie nowej klasy materiałów kwantowych - izolatorów topologicznych.

więcej →     


Struktura ferromagnetycznych nanokryształów GayFe4-yN osadzonych w azotku galu
Scientific Reports 11, 2862 (2021)

    Azotek galu (GaN) i pokrewne związki to kluczowe materiały dla najnowocześniejszej optoelektroniki. Zakres ich funkcjonalności może być dodatkowo znacznie poszerzony dzięki połączeniu GaN z jonami magnetycznymi. Przy stężeniu kationów żelaza w (Ga,Fe)N powyżej 0,4% materiał wyhodowany przez epitaksję ulega krystalograficznej separacji faz, co prowadzi do powstania bogatych w żelazo tzw. "wbudowanych nanokryształów".
Dzięki precyzyjnemu dostrojeniu parametrów wzrostu podczas procesu epitaksjalnego tworzą się planarne macierze kubicznych nanokryształów ferromagnetycznego GayFe4-yN (0<y<1) osadzonych w sieci macierzystej GaN, których właściwości magnetyczne zależą od y, czyli od stężenia Ga. W celu rozróżnienia atomów Ga w nanokryształach od tych w matrycy GaN, międzynarodowa grupa naukowców z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu (Austria), Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie i Linii Pomiarowej SIRIUS synchrotronu SOLEIL, (Francja) wykorzystała połączenie anomalnej dyfrakcji rentgenowskiej i subtelnej struktury anomalnej dyfrakcji (ang. DAFS). Wyniki - opublikowane w Scientific Reports - rzucają światło na to jak korelację między parametrami wytwarzania oraz lokalnym układem strukturalnym wpływają na właściwości magnetyczne systemu materiałowego.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Zmarł prof. dr hab. Wojciech Suski, wieloletni członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN
   05.04, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Marta Sobańska otrzymała nagrodę 2021 Mark Reed Young Researcher Award przyznawaną przez czasopismo Nanotechnology (IOP) za prace nad mechanizmami samo-organizującego się zarodkowania i wzrostu PAMBE nanodrutów GaN na niekrystalicznych podłożach
   14.03, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 
  
17 marca 2022
 
 Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty   Sesja plakatowa   oraz   Plakaty
17 lutego 2022
 
 W dniach 24 - 29 lipca br. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Joint European Magnetic Symposia (JEMS2022), termin nadsyłania abstraktów: do 4 marca.
   Plakat konferencyjny
3 lutego 2022
 
 Zmarł prof. dr hab. Roman Micnas, wybitny specjalista w dziedzinie fizyki materii skondensowanej, członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN
17 stycznia 2022
 
 Zmarł prof. dr hab. Marek Cieplak, wybitny naukowiec, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
31 grudnia 2021
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium z podstaw fizyki
Pauli Exclusion Principle
Środa, 18 maja, godz. 11:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
The global and local dynamics of a homotetrameric folate pathway enzyme - pteridine reductase 1 - the target for anti-trypanosomatid drug design
Środa, 25 maja, godz. 15:15
Seminarium on-line
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 21/2022
Doktorant - stypendysta: prace doświadczalne w zakresie magnetometrii SQUID-owej i magnetoransportu
(English ver.)
   09.05 - 04.06
 
 Ogłoszenie 20/2022
Doktorant - stypendysta: fluorescencja pojedynczych nanokryształów z materiałów I-III-VI (eksperymentalny)
(English ver.)
   09.05 - 04.06
 
 Ogłoszenie 19/2022
Doktorant - stypendysta: ultra-zimne gazy atomowe w sieciach optycznych (teoretyczne)
(English ver.)
   09.05 - 04.06
 
 Ogłoszenie 18/2022
Post-doc: wzrost heterostruktur metalicznych
(English ver.)
   22.04 - 24.05
 
 Ogłoszenie 17/2022
Post-doc w dziedzinie transmisyjnej mikroskopii elektronowej
(English ver.)
   22.04 - 24.05
 
 Ogłoszenie 16/2022
Doktorant - stypendysta: własności fizyczne a struktura atomowa wiązek nanorurek węglowych wypełnionych fazami halogenków magnetycznych
(English ver.)
   22.04 - 04.06
 
 Ogłoszenie 15/2022
Doktorant - stypendysta: wytwarzanie oraz badanie struktury wiązek nanorurek węglowych wypełnionych łańcuchami molekuł halogenków magnetycznych
(English ver.)
   22.04 - 04.06
 
 Ogłoszenie 13/2022
Doktorant - stypendysta: wzrost MBE i charakteryzacja heterostruktur tlenkowych do zastosowań fotowoltaicznych
(English ver.)
   13.04 - 04.06
 
 Ogłoszenie 12/2022
Doktorant - stypendysta: badanie model adhezji błon biologicznych w skali mezoskopowej
(English ver.)
   06.04 - 04.06
 
 
Oferta pracy - portier   
   13.05 - 29.05
 
 Oferta pracy - kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej   
   12.05 - 29.05
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Co-free triple perovskite La1.5Ba1.5Cu3O7-δ as a promising air electrode material for solid oxide fuel cells
Bogdan Dąbrowski (co-author)
Journal of Power Sources 532, 231371 (2022)
 
 Strain control in graphene on GaN nanowires: Towards pseudomagnetic field engineering
M. Sobanska, Z. R. Żytkiewicz (co-authors)
Carbon 186, 128 - 140 (2022)
 
 Sub-Band Spectrum Engineering via Structural Order in Tapered Nanowires
M. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. 21, 10215 - 10221 (2021)
 
 Single organic molecules for photonic quantum technologies
I. Deperasinska, B. Kozankiewicz (co-authors)
Nature Materials 20, 1615 - 1628 (2021)
 
 Realizing Optical Persistent Spin Helix and Stern-Gerlach Deflection in an Anisotropic Liquid Crystal Microcavity
Michał Matuszewski (co-author)
Phys. Rev. Lett. 127, 190401 (2021)
 
 Potent strategy towards strongly emissive nitroaromatics through a weakly electron-deficient core
M. Banasiewicz, B. Kozankiewicz, A. L. Sobolewski (co-authors)
Chem. Sci. 12, 14039 (2021)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061